MỚI
329,000,000

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

MỚI
295,000,000

Kích thước: 2310x1500x640

Tải trọng: 2,4 tấn

MỚI
305,000,000

Kích thước: 2310x1500x640

Tải trọng: 3,4 tấn

MỚI
380,000,000

Kích thước: 2900x1870x700

Tải trọng: 4,6 tấn