MỚI
182,000,000

Kích thước: 2130x1410x1260

Tải trọng: 0,5 tấn

MỚI
310,000,000

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn