MỚI
728,000,000

Kích thước: 4210x2240x720

Tải trọng: 8,5 tấn

BÁN CHẠY
486,000,000

Kích thước: 3840x2170x850

Tải trọng: 8,7 tấn

BÁN CHẠY
538,000,000

Kích thước: 4370x2210x755

Tải trọng: 8,65 tấn

MỚI
726,000,000

Kích thước: 4.435x2.290x570

Tải trọng: 6,95 tấn

MỚI
427,000,000

Kích thước: 3280x1930x630

Tải trọng: 4,9 tấn