MỚI
186,000,000

Kích thước: 2260x1410x1335/1490

Tải trọng: 1 tấn

MỚI
193,000,000

Kích thước: 2695x1440x1325/1510

Tải trọng: 1 tấn