MỚI
405,000,000

Kích thước: 2710x1670x440

Tải trọng: 2,5 tấn

MỚI
344,000,000

Kích thước: 3240x1740x1850

Tải trọng: 2,5 tấn

MỚI
370,000,000

Kích thước: 3600x1720x1480/1800

Tải trọng: 3,5 tấn