SẢN PHẨM BÁN CHẠY

MỚI
310,000,000

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

MỚI
370,000,000

Kích thước: 3600x1720x1480/1800

Tải trọng: 3,5 tấn

MỚI
379,000,000

Kích thước: 4200 x 2020 x 1625

Tải trọng: 6 tấn

MỚI
186,000,000

Kích thước: 2260x1410x1335/1490

Tải trọng: 1 tấn

485,000,000

Kích thước: 6200x2250x1800

Tải trọng: 7,5 tấn

552,000,000

Kích thước: 6850x2280x2150

Tải trọng: 8,5 tấn

MỚI
182,000,000

Kích thước: 2130x1410x1260

Tải trọng: 0,5 tấn

MỚI
344,000,000

Kích thước: 3240x1740x1850

Tải trọng: 2,5 tấn

1,323,000,000

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn